Vakblad artikel

KWR in het nieuws - Waterhergebruik kan druk op grondwater verminderen

Artikelen

“Onderzoekers van KWR kwantificeerden de bijdrage van waterhergebruik op het zoetwatersysteem. Hieruit blijkt dat waterhergebruik de belasting op
grondwater kan verminderen. Naast hergebruik binnen een sector zijn er veel mogelijkheden voor waterhergebruik tussen sectoren. Op kleine schaal vinden bijvoorbeeld al toepassingen plaats met industrie en landbouw in Dinteloord, Haaksbergen en Terneuzen.
In de Sankey- stroomdiagrammen die door KWR zijn gemaakt, is voor Nederland en Vlaanderen het zoetwatersysteem gevisualiseerd, gericht op waterstromen die door de mens worden be├»nvloed. Onderzoekers hebben het huidige zoetwatersysteem gekwantificeerd. Ze onderzochten de invloed van een toekomstscenario waarin de watervraag als gevolg van economische groei en toename van de bevolking stijgt, terwijl door klimaatverandering de beschikbaarheid van water juist afneemt. Vervolgens is op basis van kwantiteit bepaald wat de hoogst haalbare bijdrage is van verschillende soorten waterhergebruik om in de tekorten te voorzien.”

(Citaat: Irving, D. – KWR in het nieuws – Waterhergebruik kan druk op grondwater verminderen – www.vmt.nl (2020)8 april)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?