KWR rapport - KWR 2020.029

Modellering van de opwarming van drinkwater in drinkwaterinstallaties. Onder invloed van warmtenetten

Rapporten

Een van de alternatieven voor gas om onze huizen mee te verwarmen zijn warmtenetten. In dit rapport wordt onderzocht op basis van numerieke simulaties wat de invloed van warmtelevering door twee typen warmtenetten, namelijk hoge- en lagetemperatuurwarmtenetten, is op de drinkwatertemperatuur in de aansluitleiding en in de drinkwater(binnen)installatie. De temperatuur van drinkwater heeft invloed op de microbiologische veiligheid en daarnaast is er bij zeer hoge temperaturen ook een verbrandingsrisico. Hiervoor zijn verschillende scenario’s doorgerekend en zijn de maximale, gemiddelde en minimale drinkwatertemperatuur bij de keukenkraan, de douche en de badkamerkraan tijdens tappen vergeleken met de temperaturen in een referentiescenario. Het blijkt dat het type warmtenet de grootste invloed heeft op de optredende temperaturen bij de verschillende tappunten. Een veel kleinere invloed hebben het seizoen, de lengte van de aansluitleiding en het gebruikte leidingmateriaal in de drinkwaterinstallatie. Uit onze berekeningen blijkt dat de maximale temperaturen bij de verschillende tappunten allemaal bijna gelijk zijn aan de temperaturen van de directe omgeving van de aansluitleiding/leiding in de meterkast (luchtemperatuur). In onze berekeningen is deze omgevingstemperatuur voor hogetemperatuurwarmtenetten verondersteld op boven de 50 oC en leveren dus een risico op verbranding op. Ook de gemiddelde drinkwatertemperatuur komt voor sommige scenario’s in deze studie boven de 25 oC wat microbiologische risico’s met zich meebrengt. Opwarmtijden in de aansluitleiding (PE of koper) zijn kort. Stilstaand water is na ongeveer 20 minuten opgewarmd tot de omgevingstemperatuur. Tijdens watervraag is de verblijftijd in de aansluitleiding echter zo kort, dat er nauwelijks een verandering van temperatuur optreedt.
Om te voorkomen dat er hoge maximale drinkwatertemperaturen optreden bij de verschillende tappunten is het belangrijk om de directe omgevingstemperatuur van de drinkwateraansluitleiding laag te houden. Dit kan enerzijds door de aansluitleidingen van het warmtenet en het drinkwater voldoende ver uit elkaar te leggen en anderzijds door te kiezen voor lagetemperatuurwarmtenetten. Ook dan is het raadzaam om de aansluitleidingen niet te dicht bij elkaar te leggen. De precieze invloed van de afstand tussen de twee aansluitleidingen zou nog verder moeten worden onderzocht.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?