Publieksmedia

Extra zoetwater dankzij waterfabriek?

Artikelen

“Hoe zorgen we – ook in de toekomst – voor voldoende zoet water van goede kwaliteit, voor landbouw, natuur, industrie en huishoudens? Kunnen we afvalwaterzuiveringen ombouwen tot ‘waterfabrieken’ die water gaan produceren voor een robuuste zoetwatervoorziening? En wat levert dat op? In een gezamenlijk project brengen STOWA en KWR hiervoor de kansen en risico‚Äôs van nieuwe waterstromen tussen sectoren in kaart. Dat moet duidelijk maken hoe de wisselwerking is tussen watervraag en wateraanbod. Maar ook wat de effecten zijn van benutting van restwaterstromen, bijvoorbeeld op (grond)water voor drinkwaterwinning en natuur.”

(Citaat: Talsma, M., Bartholomeus, R.P. – Extra zoetwater dankzij waterfabriek? – www.stowa.nl (2020)7 april)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?