KWR rapport - KWR 2020.018

Contrastmiddelen in drinkwaterbronnen en drinkwater

Rapporten

Bij röntgenonderzoeken, CT- en MRI onderzoeken is vooraf behandelen met contrastmiddelen of intraveneus toedienen van contrastmiddelen nodig om bepaalde structuren in het lichaam beter zichtbaar te maken. De stoffen in deze contrastmiddelen verlaten met de urine het lichaam (in het ziekenhuis of thuis) en komen via het riool bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) terecht.
Doordat contrastmiddelen slecht biologisch afbreekbaar zijn, kan de RWZI ze slecht uit het water verwijderen en komen deze verbindingen vervolgens in het oppervlaktewater en milieu, inclusief drinkwaterbronnen, terecht. Afhankelijk van de bron en toegepaste technologie in de drinkwaterzuiveringsinstallaties kan drinkwater als gevolg daarvan zeer lage concentraties contrastmiddelen bevatten.
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) stimuleert een gemeenschappelijke aanpak van de overheid, de medische sector (Cure en Care) en de (drink)watersector om medicijnresten in water te verminderen: de Ketenaanpak Medicijnresten uit Water. Daarom is binnen de Ketenaanpak een specifiek werkplan voor contrastmiddelen opgesteld.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?