BTO rapport - BTO 2020.002

Optimaal ontwerp van robuuste en toekomstbestendige streefstructuren

Rapporten

Het ontwerp van streefstructuren is een actueel onderwerp in de drinkwatersector. Drinkwaterbedrijven zijn bezig met het (proactief) saneren van hun leidingnetten. Tegelijkertijd zal in het kader van de energietransitie ook veel in de ondergrond worden gewerkt. Een ideale kans om het leidingnet te verbeteren w.b. diverse aspecten zoals robuustheid en waterkwaliteit. Hierbij geldt de vraag hoe een robuust en toekomstbestendige streefstructuur (d.w.z. een streefstructuur die zo goed mogelijk presteert onder verschillende mogelijke omstandigheden zowel nu als in de toekomst) optimaal kan worden ontworpen om deze kans zo goed mogelijk te benutten.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?