BTO rapport - BTO 2020.014

Exploratory research on waterreuse, Data overview and Sankey-diagrams

Rapporten

Water reuse in freshwater systems – Water is connected in the landscape – This includes both the ‘natural’ water system of rivers, surface water, groundwater and precipitation, and the ‘human’ water system of water used in agriculture, industry and urban environments, drinking water production and wastewater effluent – How can a shift in water use affect the entire water system in a region?

Waterhergebruik heeft de potentie om de aanspraak op grondwater en oppervlaktewater aanzienlijk te verminderen, zo blijkt uit een studie waarin voor hoog en laag Nederland en voor Vlaanderen een toekomstscenario hierover is geschetst. Met Sankey-stroomdiagrammen is inzichtelijk gemaakt dat waterhergebruik inderdaad kan bijdragen aan een robuuster watersysteem, vooral als hierin nieuwe verbindingen worden gemaakt tussen sectoren. De diagrammen laten zien hoe verschillende sectoren in het menselijke watersysteem zijn verbonden, van welke ordegrootte waterstromen zijn én van welke kwaliteit. Zo kan cross- sectorale inzet van bijvoorbeeld vergaand gezuiverd huishoudelijk en industrieel effluent in de landbouw, industrie, of voor grondwateraanvulling en zo indirect de drinkwaterproductie, ervoor zorgen dat het grondwater minder zwaar wordt belast. Dat is een belangrijke ontwikkeling, gezien het feit dat we steeds meer worden geconfronteerd met toenemende droogteschade aan landbouw en natuur. Vanzelfsprekend is het in de integrale aanpak van waterhergebruik belangrijk om de gezondheid, veiligheid, regulering, perceptie en milieu-impact mee te wegen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?