BTO rapport - BTO 2018.082

Burgerparticipatie bij bronbescherming BTO Trendalert

Rapporten

Illegale dumpingen en lozingen van afval zijn een gevaar voor de grondwaterkwaliteit. Toezicht in het buitengebied staat echter onder druk. Tegelijkertijd maken duizenden burgers gebruik van dit buitengebied. Stel je voor dat deze duizenden extra oren en ogen in het buitengebied systematisch zouden kunnen worden ingezet voor de snelle signalering van verontreinigingen in grondwaterbeschermingsgebieden. Zou dit succesvol kunnen worden opgepakt? Is dit technisch haalbaar? En staan burgers wel open voor dit soort initiatieven? Deze trendalert bespreekt de mogelijkheden om burgers te betrekken bij het beschermen van drinkwaterbronnen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?