BTO rapport - BTO 2020.009

Natuurlijke virussen om de verwijdering van virussen door zuiveringsprocessen te bepalen

Rapporten

Ziekteverwekkende virussen zijn een belangrijke microbiologische bedreiging bij de productie van drinkwater. Vaststellen hoe goed de zuivering(sstappen) dergelijke virussen verwijderen is daarom cruciaal. Op dit moment is het niet mogelijk om routinematig de verwijdering van ziekteverwekkende virussen in een full scale drinkwaterzuivering vast te stellen, omdat de ziekteverwekkende virussen in te lage concentraties voorkomen in het ruwe water. Natuurlijke virussen komen echter in zeer hoge concentraties voor in oppervlaktewater. Met deze natuurlijke virussen bleek het mogelijk om de virusverwijdering te bepalen van de totale zuiveringstrein op twee locaties die drinkwater maken uit oppervlaktewater, en twee die oeverfiltraat verwerken. Met de natuurlijke virussen is ook de virusverwijdering van de verschillende processtappen in kaart gebracht. Deze studie laat zien dat met natuurlijke virussen een full scale zuivering snel en routinematig kan worden doorgemeten op de verwijdering van virussen door fysische processen. Daarmee wordt de microbiologische veiligheid van drinkwater veel beter aantoonbaar.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?