Vakblad artikel

KWR in het nieuws G.J. Medema - Stowa geeft advies over aanpak coronavirus in afvalwater

Artikelen

“Het coronavirus is in Nederland geen grote bedreiging voor afvalwaterzuiveringen, maar het is wel van belang om te werken met de reguliere hygiënevoorschriften. Dat stelt Stowa in een speciale publicatie op de website voor zuiveringsbeheerders. Stowa acht de kans klein dat het coronavirus hier in zeer lage concentraties in het gemeentelijk afvalwater voorkomt, maar sluit niets uit.”
“Gertjan Medema van KWR vertelt in een blog op de KWR-website dat hij contact heeft gelegd met microbiologen/virologen in China en Italië om te kijken of zij ook verspreiding via rioolwater willen gaan onderzoeken. Medema: ‘Zij lopen per slot van rekening op ons voor wat betreft mogelijke circulatie in rioolwater.’ Hij wil met hen samenwerken om meer harde gegevens over het nieuwe virus en de water-route kunnen verzamelen, zodat we onze adviezen naar de (internationale) watersector en de WHO goed kunnen onderbouwen.”

(Citaat: KWR in het nieuws G.J. Medema – Stowa geeft advies over aanpak coronavirus in afvalwater – WaterForum-online (2020)5 maart)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?