KWR rapport - KWR 2019.117

Prestaties en effecten van ondergrondse warmteopslag. Een verkenning voor het P2X project

Rapporten

Binnen het TKI-project P2X is de opslag van warmte bij hogere temperaturen (50/65°C) onderzocht, op basis van de condities voor het WRK terrein in Nieuwegein (projectlocatie). De redenen hiervoor zijn: 1. Het effect van temperatuurverandering door warmteopslag (>30°C) op microbiologie en chemie in de ondergrond is sterk conditie-afhankelijk en daardoor locatie-specifiek. Daarnaast ontbreekt er inzicht in generieke processen die optreden bij deze temperaturen;
2. Door de hoge temperatuur verandert de dichtheid van het grondwater. Het water wordt een stuk lichter dan het grondwater met de oorspronkelijke temperatuur, waardoor het gedurende opslag gaat opdrijven. Dit leidt tot een verminderde terugwinefficiëntie en dus tot toenemende uitstraling van warmte naar bovenliggende lagen en mogelijke convectie in het watervoerend pakket.
Voorafgaand aan toepassing van de warmteopslag kan op basis van modelmatige berekeningen, laboratorium tests en analyses inzicht worden verkregen in de effecten van eventuele ondergrondse warmteopslag op de projectlocatie. De verkenning van de risico’s en effecten van warmteopslag binnen het P2X-project is opgedeeld in drie onderdelen: A. Verspreiding van warmte door voor verschillende opslagcondities van een ondergrondse warmteopslag systeem; B. Bepaling van de integriteit van scheidende laag 1; C. Inzicht in de verandering van de waterkwaliteit.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?