Publieksmedia

KWR project in het nieuws - Westlandse tuinder neemt 25ste Rainlevelr waterbassin in gebruik

Artikelen

“Een Westlandse tuinder sloot 17 februari als 25ste deelnemer zijn hemelwaterbassin aan op Rainlevelr. Samen met de andere tuinders zet hij bij piekbuien het bassin in om hemelwater op te vangen. Doel is om wateroverlast zo veel mogelijk te voorkomen. De tuinders realiseren in totaal bijna 14.000 m3 waterberging. Voor het project is subsidie ontvangen van Sponge2020.”
“Een van die ontwikkelingen in het verlengde van Rainlevelr is het infiltreren van hemelwater in de bodem en hergebruiken in tijden van schaarste. Binnen het project COASTAR vindt er samen met de sector onderzoek plaats naar de mogelijkheden van dergelijke ondergrondse waterbuffers.”

(Citaten: KWR project in het nieuws – Westlandse tuinder neemt 25ste Rainlevelr waterbassin in gebruik – WaterForum-Online (2020)21 februari)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?