BTO rapport - BTO 2019.027

Verkenning van identificatie van afsluiterstanden met toepassing van geleidbaarheidsensoren in het distributienet van Groningen

Rapporten

Continue sensormetingen in het distributienet uitvoeren en verwerken, kan real-time inzicht in afgeleide waterkwaliteitsparameters en het verbeteren van numerieke modellen een stap dichterbij brengen. Sensoren worden in het distributienet nog niet op grote schaal toegepast in Nederlandse distributienetten. Het opdoen van meer praktische ervaring, kan helpen bij het identificeren van de kansen en uitdagingen en voor drinkwaterbedrijven in het gebruik van sensoren voor operationele doeleinden. In Groningen zijn daarom op zeven locaties in het distributienet sensoren geïnstalleerd voor het continu meten van het elektrisch geleidend vermogen. Een netwerkanalyse liet zien hoe een vergelijking tussen gemeten en numeriek berekende sensorsignalen is in te zetten voor netwerkkalibratie en welke vervolgstappen nodig zijn om de methodiek verder toepasbaar te maken.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?