BTO rapport - BTO 2019.211(s)

Ontwikkeling, validatie en onderbouwing van vervuilingsvoorspellingstool Aquarellus

Rapporten

Drinkwaterbedrijven in Nederland monitoren en conditioneren de waterkwaliteit om klanten van zo goed mogelijk drinkwater te voorzien. Desondanks kan de waterkwaliteit afnemen tijdens transport door het distributienet. De belangrijkste oorzaak van waterkwaliteitsklachten van klanten aan waterbedrijven is het optreden van troebel (“bruin”) water. Bruinwater is een esthetisch fenomeen en vormt op zichzelf geen gezondheidsrisico. Niettemin is het voor waterbedrijven vanuit het oogpunt van klanttevredenheid belangrijk om overlast door bruinwater zo laag mogelijk te houden.
Voorgaand onderzoek heeft aannemelijk gemaakt dat de oorzaken van bruinwater liggen in de aanvoer van deeltjes vanuit de zuivering en het ontstaan van deeltjes in het leidingnet. Bruinwater ontstaat nadat voldoende deeltjesmateriaal in het leidingnet accumuleert en vervolgens remobiliseert vanwege een hydraulische verstoring (Vreeburg, 2007). Maatregelen om bruinwaterrisico’s te beperken zijn: i. het verbeteren van zuiveringsprocessen waardoor de aanvoer van deeltjesmateriaal wordt beperkt; ii. de aanleg van zelfreinigende netten waarin de dagelijks optredende waterstroom sterk genoeg is om kleine hoeveelheden deeltjes mee te voeren, opdat deze niet opbouwen tot hoeveelheden die een bruinwaterrisico vormen; iii. het tijdig schoonmaken van leidingen (om de hoeveelheid opwervelbaar sediment te beperken).
Deze maatregelen zijn deels succesvol gebleken, maar toch is nog veel onduidelijk rond de processen en mechanismes die tot bruinwater leiden.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?