Vakblad artikel

Interview R. Tummers, P.W.J.J. van der Wielen, K, Kanters, F.I.H.M. Oesterholt - Industrie worstelt met legionella-risico - "Er bestaan nog veel kennishiaten"

Artikelen

“Door twee recente incidenten is het besef doorgedrongen dat er bij biologische afvalwaterzuiveringen een reëel gevaar op verspreiding van legionella bestaat. Industriële bedrijven erkennen het probleem, maar worstelen met wat eraan te doen. Veel is nog onduidelijk.”

(Citaat: Klip, H. – Interview R. Tummers, P.W.J.J. van der Wielen, K, Kanters, F.I.H.M. Oesterholt – Industrie worstelt met legionella-risico – “Er bestaan nog veel kennishiaten” – H2O 53(2020)1, p.18-21)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?