Publieksmedia

KWR in het nieuws - Niets grappigs aan lachgas - Onderzoekstraat rwzi West

Artikelen

“Om de uitstoot van het sterke broeikasgas lachgas (N2O) te reduceren en om energie te besparen richten wij één van de zuiveringsstraten van de rwzi Amsterdam West in als onderzoekstraat. We installeren extra sensoren om het influent en het zuiveringsproces op de belangrijkste parameters real-time te monitoren en het proces te sturen met artificial intelligence (AI). Dat is belangrijk, omdat de N2O-uitstoot van rwzi’s een aanzienlijke bijdrage levert aan de broeikasgasemissies van waterschappen (voor Amstel Gooi en Vecht is dat ongeveer 45%) en omdat rwzi’s veel energie verbruiken voor beluchting. Op de rwzi Amsterdam West hebben we een voorsprong. Daar monitoren we al drie jaar real-time de N2O emissie!”

(Citaat: KWR in het nieuws – Niets grappigs aan lachgas – Onderzoekstraat rwzi West – www.waternet.nl (2019)14 augustus – Website 29 januari 2020)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?