Boek

New Bosatlas also maps sustainable water projects - De Bosatlas van de duurzaamheid

Artikelen

“In the new Bosatlas van de duurzaamheid (‘Bos Sustainability Atlas’), water utility Evides and KWR describe several inspiring sustainability initiatives: nature development in the water catchment area on Goeree island, smart sprinkling at the Sparta Stadium in Rotterdam, and reuse of industrial wastewater in agriculture in the Province of Brabant. The first copy of the atlas was presented on October 17 to Mariëtte Hamer, President of the Social and Economic Council of the Netherlands (SER). By means of maps, infographics and photographs, the Bos Sustainability Atlas makes it clear how great the impact of humans on the earth has always been and how quickly it is accelerating. In ten chapters, the atlas addresses the essential aspects of the sustainability theme: climate change, resource depletion, loss of biodiversity and freshwater shortages in large parts of the world. But some bright spots are also presented: the atlas zooms in on sustainability initiatives by governments (Climate Act, CO2 tax and nature restoration), citizens (more cycling, more sustainable eating and home insulation), and businesses (installation of a hydrogen network, circular building and green chemicals).”

“KWR’s contribution to the atlas is part of our sponsorship policy. Under our motto of ‘Bridging Science to Practice’, we attach great importance to sharing our scientific knowledge and its application with as wide a public as possible. Not least, when it comes to the highly societally relevant issue of sustainability. At the start of 2020, the Noordhoff publishers will offer all secondary schools, in the name of all the parties involved, a set of atlases together with an associated lesson kit.”

(Citaat: New Bosatlas also maps sustainable water projects – De Bosatlas van de duurzaamheid – (2019)17 October – Uitgeverij Noordhoff publishers – www.bosatlasvandeduurzaamheid.nl)

De atlas laat zien welke effecten de toenemende invloed van de mens op de aarde heeft, bijvoorbeeld in de vorm van klimaatverandering, het opraken van grondstoffen, verlies aan biodiversiteit en tekort aan zoet water. De atlas geeft ook inzicht in de afspraken die er in internationaal verband zijn gemaakt om deze ontwikkelingen een halt toe te roepen, zoals het Klimaatakkoord van Parijs. Maar de nadruk ligt toch vooral op een vlootschouw van concrete maatregelen die burgers, overheden en bedrijven kunnen nemen om hun voetafdruk te verkleinen. Welke beslissingen mensen nemen, blijkt nogal eens af te hangen van hun kijk op de wereld. Wie zich veel zorgen maakt over de toekomst, is waarschijnlijk bereid zijn levensstijl te versoberen, bijvoorbeeld door te ‘consuminderen’. Wie een groot vertrouwen heeft in de toekomst, staat vaker positief tegenover technologische oplossingen, zoals CO2-opslag en kernenergie. De Bosatlas van de duurzaamheid neemt hierin geen stelling, maar levert belangrijke feiten en cijfers. De Bosatlas van de duurzaamheid geeft u een actueel overzicht, aantrekkelijk vormgegeven in talloze kaarten, diagrammen en infographics.

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?