KWR rapport - KWR 2016.082

DPWE Robuustheid 2016 - Opzet OMV doseerproeven in DPWE proefinstallaties

Rapporten

Binnen DPW(E) verband is er de afgelopen elf jaar in 5-jaarse cycli onderzoek gedaan naar de robuustheid van de belangrijkste zuiveringsstappen als barrière voor organische microverontreinigingen. Deze stoffen zijn met enige regelmaat in het nieuws actueel (bijvoorbeeld pyrazool, melamine, fenol), en vanuit het voorzorgsprincipe willen de drinkwaterbedrijven graag weten hoe goed dit soort stoffen verwijderd worden. Vervolgonderzoek naar de robuustheid van de zuiveringen voor nieuwe bedreigingen is daarom nog steeds gewenst. In het robuustheidonderzoek is nu de fase aangebroken van het opzetten van de proefopzet.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?