Vakblad artikel

Interview S.A.E. Kools, A.H. van Loon "Zorgelijk beeld voor de bronnen voor drinkwaterproductie" - Tussentijdse resultaten Nationale analyse waterkwaliteit, PBL

Artikelen

“Op 1 november 2019 kwam het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) met de tussentijdse resultaten van de Nationale analyse waterkwaliteit, een onderdeel van de Delta-aanpak Waterkwaliteit. Vlak daarvoor, in september, presenteerde wateronderzoeksinstituut KWR zijn rapport over de kwaliteit van de Nederlandse drinkwaterbronnen. Dr. ir. Arnaut van Loon en dr. Stefan Kools, onderzoekers waterkwaliteit bij KWR, over de overeenkomsten en verschillen tussen beide onderzoeken.”

(Citaat: Interview S.A.E. Kools, A.H. van Loon – “Zorgelijk beeld voor de bronnen voor drinkwaterproductie” – Tussentijdse resultaten Nationale analyse waterkwaliteit, PBL – Watersiegel 22(2019)5, p.30-32)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?