BTO mansam - BTO 2019.058

Managementsamenvatting Proof of concept voor DMA fingerprinting: afsluiterafwijkingen en lekken zijn op te sporen aan de hand van veranderingen in drukgolven

Rapporten

Verkennend onderzoek heeft een proof of concept opgeleverd voor detectie van gesloten afsluiters in echte waterdistributienetwerken door middel van DMA-vingerafdrukken: spectrale analyses van drukgolven (transiënten) in District Metered Areas, zoals theoretisch aangetoond door dr. Richard Collins (Universiteit van Sheffield, VK). Voor dit onderzoek werd een pilot-DMA van PWN (in Velserbroek) met één invoer gebruikt (figuur 1.A). Hoogfrequente metingen werden gedurende 22 dagen geregistreerd door middel van drukloggers op twee strategische locaties. Er zijn verscheidene verstoringen in de DMA gegenereerd, zoals het sluiten van afsluiters en het gebruik van een brandkraan. De spectrogrammen tonen een stabiel beeld tijdens normale operationele omstandigheden en een zichtbare verandering in de frequentierespons tijdens de verstoringen. Een DMA heeft dus inderdaad een vingerafdruk, en verstoringen in een DMA kunnen worden gedetecteerd. Belangrijke toepassingen voor waterbedrijven zijn het testen van (gedeeltelijke) sluiting van een afsluiter en lekdetectie / -lokalisatie.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?