Vakblad artikel

Waar kunnen open bodemenergiesystemen worden geplaatst?

Artikelen

“Open bodemenergiesystemen dragen bij aan de overgang naar duurzame energie en kunnen bijna overal in Nederland worden toegepast. Lokale ondergrondse condities en systeemeigenschappen bepalen echter de efficiëntie van het systeem. Er is nog geen gedetailleerde kaart van de invloed van deze eigenschappen op het rendement van bodemenergiesystemen beschikbaar. In dit artikel wordt het verlies in terugwinefficiëntie door geleiding en achtergrondstroming geanalyseerd. Hiermee wordt voor elke plek in Nederland inzichtelijk met welke van deze verliezen rekening moet worden gehouden bij het ontwerpen van bodemenergiesystemen.”

(Citaat: Wimmers, R., Hartog, N., Bloemendal, J.M. – Waar kunnen open bodemenergiesystemen worden geplaatst? – H2O-Online (2020)3 januari)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?