KWR rapport - KWR 2019.080

Effectiviteit maatregelen tegen opwarming drinkwater in leidingen

Rapporten

Klimaatverandering en veranderingen in de ondergrond in verband met de energietransitie vergroten de kans op hotspots in de ondergrond waardoor het drinkwater in de leidingen regelmatig een te hoge temperatuur kan krijgen. Aan de hand van een casusstraat die representatief is voor veel steden in West-Nederland zijn kansrijke maatregelen geanalyseerd op effectiviteit en praktische haalbaarheid. Daarbij bleek dat het dieper leggen van leidingen, leidingen aanleggen onder groenstroken en/of in de schaduw en het verhogen van het vochtgehalte van de bodem een effectieve reductie van de drinkwatertemperatuur in de distributieleiding kunnen opleveren van 1 tot 3 graden. Daarmee hangt het af van lokale omstandigheden welke maatregel op welke locatie optimaal zal zijn. Dit vraagt om een maatschappelijke afweging en samenwerking met gemeenten.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?