Vakblad artikel

Maatregel op de kaart: Kansrijke landbouwmaatregelen per perceel voor schoner grond- en oppervlaktewater

Artikelen

“De kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater in Nederland is de afgelopen decennia weliswaar verbeterd, maar is op veel plekken nog niet op orde. De landbouwsector lanceerde daarom in 2017 een lijst met vrijwillige maatregelen om uitspoeling van meststoffen tegen te gaan. Om het nemen van maatregelen makkelijker te maken is een kaart ontwikkeld die voor elk landbouwperceel in Nederland aangeeft welke vrijwillige maatregelen kansrijk zijn. Deze maatregelenkaart is voor iedereen beschikbaar en wordt in 2020 verder doorontwikkeld. De kaart biedt een basis om met verschillende partijen te werken aan een betere waterkwaliteit.”

(Citaat: van Gerven,L., Jansen, S., van Loon, A.H., et al. – Maatregel op de kaart: Kansrijke landbouwmaatregelen per perceel voor schoner grond- en oppervlaktewater – H2O-Online (2020)8 januari)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?