KWR rapport - PCD 13-1 2019 (november 2019)

Putten en puttenvelden ten behoeve van drinkwater. Deel 1 Algemeen

Rapporten

Drinkwaterbedrijven besteden dagelijks aandacht aan winputten in verband met het ontwerp en de aanleg van nieuwe putten(velden), en de (reguliere) exploitatie daarvan. Daarbij is soms sprake van vragen en/of problemen, waarvoor in de loop van de achterliggende decennia antwoorden respectievelijk oplossingen zijn gevonden. Die antwoorden en oplossingen zijn vastgelegd in rapporten. Daarnaast was/is er ook praktijkkennis op het gebied van winputten en puttenvelden in de hoofden van medewerkers van drinkwaterbedrijven, die niet of nauwelijks op schrift was/is gesteld en dus bij het vertrek of wegvallen van deze mensen verloren zou zijn gegaan. Vanaf het jaar 2000 is daarom begonnen om deze kennis vast te leggen. De serie praktijkcodes ‘Putten en puttenvelden ten behoeve van drinkwater’ geeft de laatste stand van zaken met betrekking tot de praktische aspecten van het ontwerp, de aanleg, de bedrijfsvoering en het beheer van putten (winputten, waarnemingsputten en infiltratieputten) en puttenvelden ten behoeve van (oever)grondwater dat is bedoeld voor de bereiding van drinkwater, met inbegrip van de ruwwaterleiding op het winterrein (in Vlaanderen aangeduid als ‘lage druk leiding’).
Deze praktijkcode is gericht op de technische en hydrologische aspecten van putten en puttenvelden.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?