KWR rapport - PCD 13-2 2019 (november 2019)

Putten en puttenvelden ten behoeve van drinkwater. Deel 2 Ontwerp

Rapporten

Deze praktijkcode maakt onderdeel uit van een serie van in totaal zes delen.
Een puttenveld is een complexe installatie. Een weloverwogen ontwerp vereist veel gegevens en omvat verschillende werkzaamheden. Om het ontwerpproces te structureren zijn in deze praktijkcode daarom verschillende ontwerpfasen onderscheiden. In dit hoofdstuk is per ontwerpfase aangegeven welke onderdelen van het ontwerp aan bod komen. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen het opstarten van een nieuwe winning (zie § 5.2), het ‘wijzigen’ van een bestaande winning en de ‘vervanging’ van winputten (zie § 5.3). De onderdelen worden in de navolgende hoofdstukken in meer detail toegelicht. In § 5.4 tot en met § 5.7 is op hoofdlijnen aangeven waar verder rekening mee moet worden gehouden tijdens het ontwerpproces: omgevingsmanagement, grondverwerving, afstemming met andere bedrijfsonderdelen, rolverdeling en planning. Deze aspecten worden niet verder uitgewerkt, omdat ze buiten de scope van deze praktijkcode vallen, (zie PCD 13-1 [121]).

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?