KWR rapport - PCD 4-1 2019 (november 2019)

Reservoirs en andere constructies voor drinkwater(bereiding) Deel 1 Algemeen

Rapporten

In 2018 is deze praktijkcode geactualiseerd en begin 2019 is de vierde editie daarvan verschenen [52]. Bij die actualisatie is hoofdstuk 2 over het bepalen van de capaciteit van een reservoir ongewijzigd gebleven sinds de eerste editie (2010). De Begeleidingsgroep Praktijkcodes heeft besloten in 2019 een separaat project uit te voeren voor de actualisatie van hoofdstuk 2. In deze vijfde editie is dit hoofdstuk volledig vervangen met inbegrip van de bijbehorende bijlage II. De in 2010 samengestelde Excel spreadsheet ten behoeve van het berekenen van de inhoud van reservoirs is gebruikersvriendelijk gemaakt en verbeterd. Met uitzondering van het onderdeel ‘Scope’ in dit Voorwoord zijn er in deze vijfde editie ten opzichte van de vierde geen verdere inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?