KWR rapport - PCD 7 2019 (november 2019)

Controlemethodiek brandkranen

Rapporten

Dit is de tweede editie van deze praktijkcode. De vorige editie is uitgebracht in 2016. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige editie zijn:
het achterwege laten van de metingen van verplaatsingen; actualisatie van de inhoud.
Relatie brandkranen en assetmanagement.
Assetmanagement is de wijze waarop drinkwaterbedrijven hun te realiseren activiteiten afstemmen op de gestelde doelen. Drinkwaterbedrijven maken hierbij een afweging tussen prestatie, risico’s en kosten als basis voor beheermaatregelen. Hierbij heeft een drinkwaterbedrijf, binnen gestelde kaders (denk bijvoorbeeld aan de Drinkwaterwet, stakeholders- en klantenbelangen), de vrijheid om haar vervangings- en onderhoudsbeleid vorm te geven. In tegenstelling tot bijvoorbeeld leidingvervanging of afsluiterbeheer is deze beleidsvrijheid voor brandkranen beperkt aangezien hierover contractuele verplichtingen zijn met gemeenten2. Om die reden wordt in deze praktijkcode geen expliciete verwijzing gemaakt naar assetmanagementbeleid van drinkwaterbedrijven.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?