Vakblad artikel

Duurzaam gebruik van de diepe ondergrond

Artikelen

“De diepe ondergrond wordt voor allerlei activiteiten gebruikt. Met name toepassing van geothermie neemt de laatste jaren een grote vlucht. Een paar jaar geleden maakte men zich veel zorgen over de gevolgen van de mogelijke winning van schaliegas voor het milieu en vooral ook voor de kwaliteit van grondwater. Daarom is een project opgestart waarin technische en juridische aspecten van schaliegaswinning en de milieu-impact hiervan zijn onderzocht. Hoewel schaliegaswinning inmiddels uit beeld is verdwenen in Nederland, zijn de resultaten van dit onderzoek van groot belang voor allerlei andere activiteiten in de ondergrond, die op steeds grotere schaal plaatsvinden.”

(Citaat: Hofman-Caris, C.H.M., Kools, S.A.E., Hartog, N., van Leeuwen, C.J., van Wezel, A.P. – Duurzaam gebruik van de diepe ondergrond – H2O-Online (2019)19 december)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?