Rapport i.s.m. derden - KIWK 2019-33

KIWK - STOWA Best practices voor kennisvalorisatie en implicaties voor de kennisimpuls waterkwaliteit

Rapporten

“De Kennisimpuls Waterkwaliteit (KIWK) is een vraaggestuurd programma om de waterkwaliteit in Nederland te verbeter- en. Dat doen we door het (beter) bij elkaar brengen en integreren van bestaande en nieuwe kennis en te zorgen voor een goede uitwisseling van wetenschappelijke kennis en de waterhuishoudkundige praktijk. Kennisvalorisatie, zorgen dat ontwikkelde en bijeengebrachte kennis praktische waarde krijgt en in de dagelijkse praktijk kan worden toegepast, is een cruciaal onderdeel van het programma. Binnen de KIWK is er om deze reden een speciaal project dat zich hiermee bezighoudt. De doelen van dit project zijn:
1 het bevorderen van de uitwisseling van praktijkkennis en wetenschappelijke kennis;
2 het bundelen en toegankelijk maken van resultaten uit de Kennisimpuls Waterkwaliteit (KIWK);
3 het bevorderen van de verspreiding en blijvende benutting van resultaten uit de KIWK in de praktijk;
Een eerste stap in dit project was een inventarisatie van de best practices voor kennisverspreiding, documentatie en kennis- benutting. Het rapport dat voor u ligt, beschrijft de uitkomsten van deze inventarisatie.”

(Citaat: Mooren, C.E., Hessels, L.K. – KIWK – STOWA Best practices voor kennisvalorisatie en implicaties voor de kennisimpuls waterkwaliteit – KIWK 2019-33 (2019) – ISBN: 978.90.5773.862.3)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?