BTO rapport - BTO 2018.105

Literatuurstudie groei en overleving can waterpissebedden in het milieu, op water en sediment uit het distributiegebied

Rapporten

In bepaalde delen van het distributiegebied van Evides wordt regelmatig de norm voor Aeromonas overschreden. Omdat er waarschijnlijk verband is tussen Aeromonas en het voorkomen van waterpissebedden in drinkwaterleidingen is onderzoek gedaan naar de levenscyclus en de natuurlijke voedselbron(nen) van waterpissebedden in het distributienet. Daarnaast is een kweeksysteem voor waterpissebedden opgezet en een testopzet bedacht en getest om het effect van de aanwezigheid van sediment en/of bladmateriaal te meten. Bij het testen van die laatste methode bleek dat de experimentele opzet werkt en dat waterpissebedden goed lijken te groeien op bladmateriaal, maar niet of nauwelijks op sediment uit drinkwaterleidingen. De testopzet kan nu worden ingezet om op basis van verdere experimenten uitspraken te doen over groei en overleving op sediment van verschillende herkomsten gedurende een langere periode. Deze kennis draagt bij aan het oplossen van de Aeromonas- normoverschrijdingen in meerdere distributiegebieden.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?