KWR rapport - KWR 2019.067

Monitoring pathogens in recreational bathing waters in Flanders, Belgium

Rapporten

Monitoring in Vlaanderen volgt de vereisten van de EU-zwemwaterrichtlijn (EU BWD), die monitoring vereist voor indicatororganismen Escherichia coli en intestinale enterococcen om het gezondheidsrisico van ziekteverwekkers die afkomstig zijn van besmetting met fecaliën af te dekken. Daarnaast wordt, wanneer een potentieel risico op cyanobacteriën is vastgesteld in het zwemwaterprofiel, passende monitoring en beheer van cyanobacteriën toegepast. Genoemde fecale indicatororganismen komen (relatief) goed overeenkomen met ziekteverwekkers die fecale besmetting als bron hebben. Echter, er zijn meerdere ziekteverwekkersdie niet afkomstig zijn van fecale besmetting, maar door natuurlijke processen aanwezig kunnen zijn in zwemwater en een gezondheidsrisico voor waterrecreanten op kunnen leveren. Deze ziekteverwekkers worden dus niet “afgedekt” door de huidige zwemwatermonitoring .
In dit onderzoek werd bepaald of het huidige monitoringprogramma voor zwemwater voldoende bescherming biedt voor waterrecreanten in Vlaanderen. De verwachte impact van klimaatverandering op zwemwaterpathogenen in Vlaanderen werd ook geëvalueerd, om eventuele relevante veranderingen in het voorkomen van zwemwaterpathogenen in de toekomst te bepalen. De monitoringprogramma’s van andere EU- lidstaten werden beschouwd om de monitoringpraktijken van Vlaanderen met die van anderen te vergelijken. Ten slotte werden de risicodeterminanten van schadelijke algenbloei geïdentificeerd.
Vijftien pathogenen die relevant zijn voor Vlaanderen werden beoordeeld: Campylobacter, adenovirus, norovirus, Cryptosporidium, Giardia, Vibrio, Naegleria fowleri, Acanthamoeba, Trichobilharzia, Leptospira, species and toxins of cyanobacteria, Clostridium botulinum toxin, Pseudomonas aeruginosa, Aeromonas and Plesiomonas. De lijst omvat een reeks relevante recreatiewater-pathogenen (virussen, bacteriën, protozoa, amoeben, cyanobacteriën, toxines, platwormen) en ziekten (gastro-intestinaal; oor-, oog-, wond- en luchtweginfecties; huidirritatie, neurologische aandoeningen) en pathogenen die verschillende zwemwaterproblemen vertegenwoordigen (fecale besmetting, eutrofiëring, thermische vervuiling, onevenwichtige ecosystemen).

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?