KWR rapport - KWR 2019.073

Legionellabeheersing in de tropen. TKI-Watertechnologie

Rapporten

Legionella pneumophila vermenigvuldigt zich voornamelijk in waterige milieus wanneer de temperatuur tussen de 30 en 45°C ligt (NASEM, 2019). In watersystemen met aerosolvorming kan onder die condities L. pneumophila in het systeem groeien en vanuit het systeem met de aerosolen worden verspreid naar de omgeving. Door blootstelling aan die aerosolen kunnen mensen geïnfecteerd raken en in sommige gevallen de veteranenziekte (legionellapneumonie) oplopen, een gevaarlijke en soms fatale ziekte (NASEM, 2019). De legionellaproblematiek kenmerkt zich voornamelijk door geïsoleerde gevallen waarbij één enkel persoon besmet raakt en ziek wordt (community-acquired), maar daarnaast treden soms ook geclusterde gevallen op met eenzelfde bron (uitbraak) waarbij tegelijkertijd veel mensen besmet en ziek worden (NASEM, 2019). Dergelijke uitbraken hebben in Nederland (en enkele andere westerse landen) geleid tot specifieke regelgeving voor drinkwater, proceswater en koelwatersystemen (NASEM, 2019). Uitgangspunt daarbij is het uitvoeren van risicoanalyses en het opstellen van een beheersplan. Een deel van de Westerse patiënten lopen hun besmetting echter in het buitenland op waaronder vakantiebestemmingen in de tropen (in Nederland heeft ongeveer 30 % van de geregistreerde gevallen een associatie met reizen). Desondanks is in tropische landen zelf maar weinig bekend over aantallen ziektegevallen. Dit heeft mogelijk te maken met het ontbreken van specifieke op Legionella gerichte regelgeving en een lagere attentiewaarde bij artsen.
Dit TKI-project heeft twee doelen: – Op basis van isolatie van Legionella pneumophila-stammen uit milieumonsters van verschillende ‘man-made’
watersystemen in Indonesië meer inzicht krijgen welke gevaarlijke stammen van L. pneumophila in dat land voorkomen en – voor zover de variatie beperkt is – nieuwe detectiemethoden te ontwikkelen die zich specifiek richten op detectie en kwantificatie van die gevaarlijke stammen.
– De effectiviteit van drie alternatieve technieken vaststellen voor legionellapreventie bij toepassing in drinkwater- en/of koelwaterinstallaties in Indonesië: (1) koper/zilverionisatie (2) chloordioxide, in-situ bereid en (3) en een techniek die groei van biofilm en bacteriën beperkt door verwijdering van het voor groei noodzakelijke nutriënt orthofosfaat in het voedende water.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?