Vakblad artikel

Geochemie van Waterglasinjecties

Artikelen

“Waterglas wordt in de civiele techniek toegepast bij bodeminjectie voor het creëren van tijdelijk waterremmende lagen of als (permanente) versterking van grondconstructies. Het gebruik van waterglas wordt steeds aantrekkelijker voor nieuwbouwprojecten, vanwege de lage kosten in vergelijking met onderwaterbeton en de significant kleinere omgevingsinvloeden in vergelijking met spanningsbemaling. Gezien de “drukte” in de stedelijke bodem, met name in relatie tot ondergrondse energieopslag (WKO’s) wordt het steeds belangrijker om de efficiëntie van de waterglasinjectie te vergroten en de beïnvloeding van de ondergrond te monitoren en zoveel mogelijk te verminderen.
Vanuit de civiele techniek is in het recente verleden met name aandacht besteed aan de sterkte-eigen-schappen van waterglas en de praktische aspecten
van bodeminjectie. De chemische reacties bij de vorming en uiteindelijke degeneratie van de water-glasgel en de rol van de interactie met het grondwater en de bodembestanddelen zijn daarbij echter grotendeels onderbelicht gebleven. Inzichten hierin kunnen echter duidelijkheid geven over de werking en risico’s bij de toepassing van waterglas en harders onder verschillende bodem- en bemalingscondities. In dit artikel wordt daarom de (geo)chemische kant van waterglasinjectie nader uiteengezet. Dit artikel is het derde artikel in een serie van drie over de toepassing van waterglas in het Vakblad Geotechniek.”

(Citaat: Sweijen, T., Hartog, N., Winters, G., Haasnoot, J.K., van der Stoel, A.E.C. – Geochemie van Waterglasinjecties – Geotechniek 23(2019)2, p.8-14)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?