Rapport i.s.m. derden

KIWK - Deltafact Best practices voor kennisvalorisatie

Rapporten

Deze Deltafact gaat in op de succesfactoren voor kennisvalorisatie, dat wil zeggen: het succesvol toepassen van ontwikkelde en bijeengebrachte kennis voor de praktijk van het waterbeheer. Deze Deltafact is één van opgeleverde de producten van de Projectgroep Kennisvalorisatie, een onderdeel van de Kennisimpuls Waterkwaliteit.
“Kennis is essentieel voor het aanpakken van grote maatschappelijke uitdagingen, ook op het gebied van water. Investeren in onderzoek is dus van levensbelang. Tegelijk is de toepassing van nieuwe kennis in de praktijk van waterbeheer niet vanzelfsprekend. Onderzoekers en beleidsmakers hanteren vaak verschillende tijdsperspectieven en hebben uiteenlopende verwachtingen over de waarde van kennis, en over de aard van onderzoeksproducten. Bovendien kan de bestuurlijke context behoorlijk veranderen in de loop van een onderzoeksproject. Dit vraagt om een doordachte strategie op het gebied van valorisatie, het proces van waardecreatie uit kennis.
Deze Deltafact gaat in op de succesfactoren voor kennisvalorisatie. We bespreken achtereenvolgens drie componenten van kennisvalorisatie:
Kennisuitwisseling: de onderlinge uitwisseling van bestaande en nieuwe kennis tussen de deelnemers van een project;
Documentatie: het vastleggen van kennis om het blijvend beschikbaar te maken voor kennisgebruikers;
Kennisbenutting, de daadwerkelijke toepassing van kennis in nieuwe maatregelen van waterbeheerders of aangepast gedrag van stakeholders.”

(Citaat: Hessels, L.K., Mooren, C.E. – Deltafact Best practices voor kennisvalorisatie (2019) – https://www.stowa.nl/deltafacts/waterkwaliteit/kennisimpuls-waterkwaliteit/best-practices-voor-kennisvalorisatie)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?