Vakblad artikel

Interview K.J. Raat - Grondwaterbeheer snel in ontwikkeling

Artikelen

“Grondwater is een belangrijk onderdeel van het watersysteem, waarvan de riolering deel uit maakt. De urgentie van goed grondwaterbeheer is door extreme omstandigheden de laatste jaren groter geworden. Met name de droogte trok de aandacht. Daling van grondwaterstanden, beregeningsverboden, natuurschade, verzilting doordat het zoute water oprukt, funderingsproblematiek of bodemdaling. Het zijn termen die vaak zijn gevallen. Het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat schat de economische schade van de droogte in 2018 op een bedrag tussen de 0,5 en 2 miljard euro.”

(Citaat: Smits, P. – Interview K.J. Raat – Grondwaterbeheer snel in ontwikkeling – Riolering 25(2019)10, p.8-9)

Heeft u een vraag over deze publicatie?