Vakblad artikel

Uitbreiding rekenregels voor utiliteitsbouw

Artikelen

“Voor energetisch effciëinte en hygiënische installaties is het belangrijk dat de dimensionering van de verschillende leidingen zo goed mogelijk aansluit bij het daadwerkelijke toekomstige verbruik. Daarom zijn er in de herziene ISSO 55 versie van 2013 [1] rekenregels, gebaseerd op SIMDEUM [2] simulaties, voor enkele standaard gebouwen opgenomen. Sindsdien is er vanuit de praktijk gevraagd om een uitbreiding van deze rekenregels voor andere type gebouwen en om een verfijning van de huidige rekenregels. In dit artikel wordt deze uitbreiding van de rekenregels toegelicht.”

(Citaat: Hillebrand, B. – Uitbreiding rekenregels voor utiliteitsbouw – TVVL Magazine (2019)6, p.26-29)

Heeft u een vraag over deze publicatie?