Rapport i.s.m. derden - 2016 22

CCC Coli Coccen Combinatie - DWPE - Waterkwaliteit

Rapporten

In het onderzoekjaar 2015 is door de DPWE Begeleidingsgroep Waterkwaliteit het project CCC ter hand genomen: de Coli-Coccen-Combinatie. Dit onderwerp behelsde niet zozeer een diepgaand onderzoeksproject maar een verkenning bij de verschillende DPWE bedrijven en Oasen hoe zij omgaan met de resultaten én de beoordeling van met name parameter Bacteriën van de coligroep oftewel Coli 37 graden.
De microbiologische kwaliteit en veiligheid van ons product is een gevoelig onderwerp en de bedrijven richten al jaren hun onderzoeksaandacht op soortendetectie, -typering, voorspelling van gedrag en duiding van positieve monsters, uiteindelijke ter voorkómen van besmetting van drinkwater. Gebleken is
dat bij de duiding van de meetresultaten van met name bacteriën van de coligroep onderling de nodige verschillen bestaan hetgeen een onderlinge inhoudelijke
discussie parten kan spelen, bijvoorbeeld wanneer het de kwaliteit van onderlinge leveringen betreft. Daarnaast blijkt ook dat voor de microbiologische basisgegevens in de doorvertaling naar de AMVD verschillen te bestaan. Veel bleek te maken met de wijze van interpretatie.
Het doel van deze verkenning was om ervaringen uit te wisselen, interpretatie van de resultaten van microbiologische eenduidig te beschrijven en om te komen tot één eensluidende notitie hierover. De gekozen werkvormen zijn: een tweetal workshops, een enquête en het schrijven
van een afsluitende discussie notitie. In deze bundel zijn de verschillende projectonderdelen samengebracht.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?