BTO rapport - BTO 2019.054

Feasibility and potential of a water quality map of the Netherlands

Rapporten

Emissions of organic, microbial and chemical contaminants from different origin contribute to surface water pollution. Depending on the location or dynamics of the emission, the pollution spreads through the Dutch waterways (van Wezel et al, 2018a,b; Coppens et al., 2015). Emissions can stem from point sources or diffuse sources. Measuring pollution at different sites gives an indication of current pollution. However this is not conclusive for the origin of this pollution. Knowledge on sources and fate of contamination built into a model can optimize monitoring activities. Additionally, such water quality map containing modeled emissions of different origin and the consequent spread to other surface waters can help water managers in targeting problems by tracing them to their source. Furthermore, a water quality map can serve as a basis for evaluating different scenarios on their effectiveness to either reduce concentration of harmful substances, or reduce the spatial spread of these substances. These could be scenarios for climatological variations, increased population (Sjerps et al., 2016) (for instance leading to larger pollution from wastewater treatment plants), increased consumption or alternative applications of substances or abatement options (such as improved treatment) (Vries et al., 2013).
This report has two main objectives. To evaluate the feasibility of such a water quality map by identifying sources of information, and evaluating these on correctness, completeness, and usability. To identify useful applications of a water quality map.

De verspreiding van diverse soorten verontreinigingen in Nederlands oppervlaktewater kan worden gemodelleerd met behulp van de KRW-Verkenner. Op deze manier kunnen verschillende scenario’s worden doorgerekend en gecombineerd tot een waterkwaliteitskaart. In dit rapport stellen we vast of data over verontreinigingsbronnen (industriële en rioolwaterzuiveringsinstallaties, landbouw en grensoverschrijdende rivieren) met behulp van een model leiden tot een goede kaart van de Nederlandse waterkwaliteit. Een dergelijke kaart kan worden ingezet om de impact van verontreinigingen ruimtelijk weer te geven. Dit kan bijdragen aan het vormgeven van beleid om verontreinigingen in het water terug te dringen. Op dit moment blijkt de beschikbaarheid, compleetheid, en kwaliteit van de beschikbare gegevens de grootste horde te zijn voor het maken van een complete en accurate waterkwaliteitskaart voor Nederland. Voor de individuele emissies van verontreinigingen via rioolwaterzuiveringsinstallaties en grensoverschrijdende rivieren was het wel mogelijk om met de beschikbare data een waterkwaliteit modellering te doen, deze zijn klaar voor verder analyse op basis van concrete vraagstellingen

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?