KWR rapport - KWR 2019.093

Remineralisatie van RO permeaat met kationwisselingsregeneraat. Onderzoek naar de mogelijkheden

Rapporten

Oasen werkt aan de ontwikkeling van volstroombehandeling van water door omgekeerde osmose (Reverse Osmosis, RO), waarbij nagenoeg alle stoffen worden verwijderd uit het water. Het conditioneren van het RO permeaat conform drinkwaterstandaarden, wordt remineralisatie genoemd. Kationwisseling (KIEX) kan voor RO worden gebruikt om een beduidend efficiënter RO proces te verkrijgen met een hogere opbrengst. Belangrijke vragen hierbij zijn of dit proces technisch en economisch haalbaar is en of calcium (Ca) en magnesium (Mg), aanwezig in de bron, hergebruikt kunnen worden bij de remineralisatie.
In dit rapport wordt de selectie van en testen met KIEX beschreven voor het verwijderen van Ca en Mg uit anaeroob grondwater, waarbij het regeneraat vervolgens geschikt moet worden gemaakt voor de remineralisatie. Belangrijk hierbij is dat aanwezige niet- gewenste componenten zoals ijzer (Fe) en mangaan (Mn) niet in het regeneraat aanwezig zijn. Daarnaast mag het regeneraat uiteraard geen andere ongewenste componenten bevatten zoals organische microverontreinigingen of zware metalen die het hergebruik in de weg staan.
Het onderzoek heeft vanaf eind 2017 tot het voorjaar van 2019 plaatsgevonden. Het kolomonderzoek is uitgevoerd in de proefhal van zuiveringsstation “De Hooge Boom” van Oasen te Kamerik om met praktijkwater te kunnen testen. Op het laboratorium van KWR is adsorptie-isotherm onderzoek uitgevoerd om de geschikte kationwisselaars te kunnen selecteren. Vooraf geselecteerde kationwisselaars zijn in combinatie voorbeladen met het anaerobe grondwater van Kamerik. Het regenereren van de kationwisselaars bij het kolomonderzoek verliep via een regenerant met gevarieerde concentratie (gradiënt) of via een standaard regeneratie met een vaste concentratie. Op basis van de resultaten van deze testen is een beeld verkregen van de mogelijkheden van het hergebruik van regeneraat voor remineralisatie bij het toepassen van kationwisseling voor (volstroom) RO.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?