Vakblad artikel

Dorst in 2100? Waterbesparing en alternatieven voor de drinkwatervoorziening op lange termijn in Flevoland

Artikelen

“Er is een grens aan de hoeveelheid duurzaam te winnen (oever)grondwater in Flevoland. Dit vraagt van de provincie een andere focus voor de lange termijn. Om te bereiken dat waterbesparing en alternatieve bronnen gemeengoed worden, moeten er daadwerkelijk stappen gezet worden in wet- en regelgeving en in de uitvoering.”

(Citaat: Pouwels, J., Stofberg, S.F., Vermooten, S., Griffioen, M., Bolmer, T. – Dorst in 2100? Waterbesparing en alternatieven voor de drinkwatervoorziening op lange termijn in Flevoland – H2O-Online (2019)1 oktober)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?