Proceeding

Van meteorologische tot hydrologische droogte

Artikelen

“Droge omstandigheden planten zich voort van meteorologische droogte naar bodemvocht en hydrologische droogte (Fig. 1). Hierbij treedt een vertraging en demping op. Om verschillende kenmerken van elk type droogte goed in kaart te brengen, is het belangrijk om alle hydrologische variabelen (neerslag, werkelijke
verdamping, bodemvocht, afvoer en grondwater) mee te nemen in de evaluatie. Met gestandaardiseerde indices voor elke variabele is een onderlinge vergelijking tussen droogtecompartimenten én gebieden mogelijk.”

(Citaat: Bartholomeus, R.P., van Huijgevoort, M.H.J., de Wit, J., van Dam, J., van den Eertwegh, G.A.P.H. – Van meteorologische tot hydrologische droogte – Kennisdag Zoetwater. Deltaprogramma Zoetwater, p. 26, 24-09-2019)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?