BTO rapport - BTO 2019.046

BTO Trendalert Effecten van invasieve schelpdieren op drinkwaterproductie en -distributie

Rapporten

De Quaggamossel (Dreissena rostriformis bugensis) is bezig met een snelle opmars in Nederland, en zal op den duur voorkomen in alle wateren waar de al langer voorkomende Driehoeksmossel (Dreissena polymorpha) wordt aangetroffen. Ook korfmosselen (Corbicula spp.) komen steeds vaker voor. Structurele bedekking met schelpdierbanken kan ongunstige effecten hebben op de kwaliteit van het oppervlaktewater en op het ecosysteem. Voor drinkwaterwinning en – distributie lijken schelpdieren voornamelijk mechanische problemen (verstopping) op te leveren, en risico’s van massale afsterving in drinkwaterbekkens. Beheersing van schelpdieren is in principe mogelijk, maar er is nog geen ‘best practice’ voor specifieke situaties.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?