BTO mansam - BTO 2019.040

Gondwana kan nu ook veerkracht meewegen bij operationele optimalisatie van bijvoorbeeld drinkwaterlevering bij crisisscenario's

Rapporten

Er is een methodiek en een tool ontwikkeld om de veerkracht van drinkwaterdistributienetwerken tijdens crisisscenario’s te kwantificeren en optimaliseren. Het doorrekenen van een veerkrachtsindicator is geïmplementeerd in het softwareplatform voor optimalisatie van leidingnetwerken Gondwana. Gondwana is daardoor geschikt geworden voor operationele optimalisatie. De methodiek en tool zijn getoetst op het drinkwaterdistributienetwerk van Helmond-Mierlo (Brabant Water). Maximaliseren van de veerkracht onder een crisisscenario zoals een leidingbreuk gebeurt door afsluiterstanden te wijzigen om het geleverde water aan klanten te maximaliseren. De resultaten van een casestudy tonen dat het huidige netwerk, door de ruime dimensionering, veerkrachtig is tegen leidingbreuken en dat in deze specifieke casus weinig ruimte bestaat tot verbetering. Dit geldt niet vanzelfsprekend voor andere gebieden en cases. Drinkwaterbedrijven kunnen de ontwikkelde benadering gebruiken om de veerkracht van bestaande én nieuwe of voorziene infrastructuren te toetsen onder verschillende crisisscenario’s. Zo kunnen ze gevoelige gebieden identificeren en geautomatiseerd operationele plannen voor crisisscenario’s uitwerken. Daarnaast biedt de benadering de potentie om de veerkracht als prestatie-indicator in aanmerking te nemen bij het ontwerp van nieuwe infrastructuren en om deze indicator af te wegen tegen andere doelstellingen, zoals aanlegkosten en waterkwaliteit.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?