Vakblad artikel

Risicoperceptie en communicatie over drinkwaterkwaliteit

Artikelen

“KWR heeft een studie gedaan naar risicoperceptie. Daaruit blijkt dat de overgrote meerderheid van klanten van drinkwaterbedrijven vertrouwen heeft in de veiligheid van Nederlands drinkwater. Specifieke klantgroepen blijken desgevraagd wel zorgen te hebben over bijvoorbeeld het voorkomen van niet-natuurlijke stoffen in drinkwater. Klanten verschillen onderling sterk in hun wensen rond de informatie die zij willen krijgen, maar het valt op dat zij vrijwel eensgezind zijn over hun grote behoefte aan transparante informatie. Ze ervaren dat als een teken van betrouwbaarheid.”

(Citaat: van den Berg, S., Brouwer, S., Hofman-Caris, C.H.M., Vording, R., Corbeel, E. – Risicoperceptie en communicatie over drinkwaterkwaliteit – H2O 52(2019)7/8, p.36-37)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?