BTO rapport - BTO 2019.019

VO Radicaal nieuwe bronnen voor drinkwater

Rapporten

Niemand kan met zekerheid de toekomst voorspellen, maar het is wel belangrijk goed voorbereid te zijn op mogelijke ontwikkelingen. Natuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen zullen zeer waarschijnlijk ook gevolgen hebben voor onze drinkwatervoorziening. Op het ogenblik is die gebaseerd op de winning van zoet grond- en oppervlaktewater, maar met de ontwikkelingen in zuiveringstechnologie wordt het ook mogelijk andere bronnen te benutten. Daarnaast tekent zich een maatschappelijke trend af naar verduurzaming, decentralisatie, zelfvoorzienendheid, en een circulaire economie, die ook zijn weerslag kan hebben op de drinkwatervoorziening. In veel gebieden staan de huidige bronnen al onder druk, en de verwachting is dat die druk in de toekomst zal toenemen. Aangezien investeringen in de drinkwatersector worden gekenmerkt door relatief hoge kosten en een lange tijdshorizon, is het van belang nu al te beginnen om de potentie van deze ontwikkelingen en de gevolgen hiervan voor de drinkwaterbedrijven te onderzoeken. Dat was de reden voor het in dit rapport beschreven onderzoek naar mogelijk nieuwe bronnen voor drinkwater. In principe kan iedere bron van water als bron voor drinkwater worden gebruikt, maar voor echt praktische toepassingen moet een dergelijke bron aan twee eisen voldoen:
1. Er moet voldoende water beschikbaar én winbaar zijn. Dit hangt samen met technische uitdagingen om water uit specifieke bronnen te kunnen winnen, de te overbruggen afstanden, en de beschikbaarheid van water over de tijd (bijvoorbeeld seizoensbeschikbaarheid). Bij voorkeur wordt uitgegaan van bronnen met een constante beschikbaarheid, of die een piek vertonen in de zomermaanden.
2. De kwaliteit van het water moet zodanig zijn, dat het water op een effectieve en efficiënte manier gezuiverd kan worden tot drinkwater.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?