Vakblad artikel

Energie- en waterbesparing: hoe zit het met de actie-bereidheid van Nederlanders?

Artikelen

“Luchtvervuiling, natuuraantasting, en vooral klimaatverandering zijn vrijwel dagelijks voorpaginanieuws. Voor de aanpak ervan kijkt de overheid naar bedrijven, maatschappelijke organisaties en ook burgers. Het afgelopen decennium deden termen als energieke samenleving (Hajer, 2011), participatiesamenleving (Troonrede 2013) en doe­democratie (Ministerie van Binnenlandse Zaken, 2013) hun intrede. Beleidsmatig krijgt de maatschappelijke betrokkenheid vorm via bijvoorbeeld initiatieven verpakt als Green Deals1 (Gooskens et al, 2016), Klimaattafels en Regionale Energie Strategieën.2 Zo is het volgens de afspraken in het ontwerp Klimaatakkoord (uit eind 2018) de bedoeling dat op termijn 50% van de elektriciteitsproductie in handen is van lokale partijen.3,4 De burger wordt hierin niet alleen meer gezien als consument, afnemer of belastingbetaler, maar als medeverantwoordelijke voor de (duurzame) productie, beheer en opslag van met name elektriciteit. Ook in andere sectoren zoals water, voedsel en transport is deze tendens zichtbaar. Burgers worden uitgedaagd na te denken over de implicaties voor milieu en klimaat bij hun uiteenlopende keuzes rond voedsel (‘een dagje zonder vlees’), manier van reizen (‘vliegschaamte’), verwarmen (‘graadje lager’), koken (‘van het gas af’) tot tuininrichting (‘onttegelen’) en waterbeheer (‘minuutje korter douchen’).”

(Citaat: Brouwer, S., van Vliet, B., Fujita, Y., van der Grijp, N. – Energie- en waterbesparing: hoe zit het met de actie-bereidheid van Nederlanders? – Water Governance (2019)2, p.24-30)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?