KWR rapport - KWR 2019.056

Forward Osmose in de glastuinbouw. Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten, WP2

Rapporten

In het project ‘Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten’ is in vier werkpakketten onderzoek gedaan naar het toewerken naar nul-emissie door telers. Dit rapport gaat in op het toepassen van forward osmose (FO) in de glastuinbouw als stap in weg naar een emissieloze kas. Ten eerste om de efficiëntie van zuivering te vergroten (door terugbrengen van omvang van spui- en waterstromen), en ten tweede om aanvullende gietwaterbronnen beschikbaar te maken via een duurzame ontzoutingsmethodiek.
FO is een innovatieve membraan technologie die nog niet wordt toegepast in de glastuinbouw. FO is het transport van water van een verdunde naar een geconcentreerde oplossing. Naarmate het concentratieverschil groter is, zal het transport van water sneller gaan. Het proces stopt wanneer het concentratieverschil is verdwenen. Wanneer het membraan niet alleen semi-permeabel is voor water maar ook ionen doorlaat, zal er ook zouttransport plaatsvinden van osmotische oplossing naar feed. Dit is ongewenst omdat het de drijvende kracht van het watertransport vermindert. Dit zouttransport wordt ook wel zoutlek genoemd. Vervuiling van het membraan kan beide processen vertragen doordat de doorlaatbaarheid verminderd wordt.
Uit een inventarisatie van beschikbare waterbronnen bleek dat het gebruik van aanvullende waterbronnen zoals oppervlaktewater of grondwater het beste ingezet kunnen worden als voedingswater (feed) voor forward osmose, terwijl de geconcentreerde nutriëntenoplossing het beste gebruikt kan worden als osmotische oplossing.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?