KWR rapport - KWR 2019.043

Permeation of PE 100 pipe material

Rapporten

There is limited research into the permeation of polyethylene (PE) 100 pipelines. No studies in the literature were found which specifically looked at the permeation of contaminants in aqueous solutions in PE 100 material. A few studies were found on the permeation of PE pipelines for natural gas which specifically compared the permeation of PE 100 to PE 80. Some studies have researched the relationship between crystallinity and diffusion, as diffusion occurs through the amorphous (non-crystalline) region of HDPE materials. PE 100 is a more crystalline material than PE 80 and as crystallinity increased diffusion has been shown to decrease. However, the relationship between crystallinity and diffusion, and the dependence on other parameters such as tortuosity, is complex and more research is needed.

Uit deze literatuurstudie volgt dat er slechts zeer beperkt onderzoek naar de permeatie van polyethyleen (PE) 100-pijpleidingen is gedaan. Er zijn geen studies in de literatuur gevonden die specifiek gekeken hebben naar de permeatie van verontreinigingen in waterige oplossingen in PE 100-materiaal. Er zijn een paar studies gevonden over de permeatie van PE-pijpleidingen voor aardgas die specifiek de permeatie van PE 100 tot PE 80 vergeleken. Sommige studies hebben de relatie tussen kristalliniteit en diffusie onderzocht, omdat diffusie optreedt via het amorfe (niet-kristallijne) deel van HDPE-materialen. PE 100 is een meer kristallijn materiaal dan PE80 en als kristalliniteit toeneemt is aangetoond dat diffusie afneemt. De exacte relatie tussen kristalliniteit en diffusie, en de afhankelijkheid van andere parameters zoals tortuosity, is echter complex en er is meer onderzoek nodig.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?