KWR rapport - KWR 2019.044

Mixture effects on permeation of polyethylene pipes

Rapporten

Contaminants are often present in mixtures in the subsurface which raises the question of synergistic effects of chemical mixtures on the permeation in polyethylene (PE) pipelines. A limited literature search was done on the effects of chemicals in mixtures and the permeation in PE material. From the literature two situations were derived for liquid-PE permeation; aqueous mixtures of chemicals and concentrated (non-aqueous) mixtures. For aqueous mixtures, no synergistic effects were observed in the literature. However, for concentrated chemical mixtures, such as pure gasoline, synergistic effects were observed when chemicals were present in binary or multi-component mixtures.

Verontreinigingen zijn vaak aanwezig in mengsels in de ondergrond, wat de vraag opwekt over synergetische effecten van chemische mengsels op de permeatie in polyethyleen (PE) –pijpleidingen. Een eerste literatuuronderzoek werd uitgevoerd naar de effecten van chemicaliën in mengsels en de permeatie in PE-materiaal. Uit de literatuur zijn twee situaties afgeleid voor vloeistof-PE-permeatie; waterige mengsels van chemicaliën en geconcentreerde (niet-waterige) mengsels. Voor waterige mengsels werden geen synergistische effecten waargenomen in de literatuur. Voor geconcentreerde chemische mengsels, zoals zuivere benzine, werden synergistische effecten waargenomen wanneer chemicaliën aanwezig waren in binaire of multi-componenten mengsels.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?