Vakblad artikel

Kleinschalige drinkwaterproductie: wanneer is dat haalbaar?

Artikelen

“De laatste jaren ontstaat er steeds meer aandacht voor decentrale, kleinschalige drinkwaterproductie. Om te kunnen beoordelen of decentrale winning en zuivering praktisch haalbaar is, moet een aantal factoren worden meegewogen: de beschikbaarheid van bronnen, wet- en regelgeving, kosten, milieu-impact en veiligheid. Voor een aantal afgelegen locaties in Limburg zijn deze factoren in kaart gebracht, om te zien of daar stand-alone zuiveringsinstallaties een alternatief kunnen zijn voor centrale drinkwaterlevering. Vanaf ongeveer 600 huishoudens blijkt decentrale productie van drinkwater economisch mogelijk, maar vooral de reeds genoemde andere factoren zullen de doorslag geven als het gaat om praktische haalbaarheid.”

(Citaat: Hofman-Caris, C.H.M., Cirkel, D.G., de Waal, L., Huiting, H., de Bruin, E. – Kleinschalige drinkwaterproductie: wanneer is dat haalbaar? – H2O-Online (2019)4 juli)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?