Publieksmedia

KWR in het nieuws S.F. Stofberg - COASTAR verkent mogelijkheden voor Waterbank Westland

Artikelen

“Binnen het initiatief COASTAR (‘zout op afstand, zoet op voorraad’) verkent een alliantie van publieke en private partijen de mogelijkheden om de zoetwatervoorziening te verbeteren door gebruik te maken van de ondergrond.
In mei 2018 committeerden elf partijen zich aan de verdere ontwikkeling van COASTAR. Naast de initiatiefnemers Allied Waters, Arcadis, Deltares en KWR ondertekenden vertegenwoordigers van Provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap van Rijnland, drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder Dunea, Evides Waterbedrijf, Oasen en Glastuinbouw Nederland hiervoor een intentieverklaring.”

(Citaat: KWR in het nieuws S.F. Stofberg – COASTAR verkent mogelijkheden voor Waterbank Westland – www.groentennieuws.nl (2019)1 juli – Website 10 juli 2019)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?